6. IMAM LI PRAVO DONOSITI ODLUKE O SVOJOJ NJEZI?

Da. Žene imaju pravo na vlastiti izbor o načinu vođenja trudnoće i rođenja. Član 8. Evropske konvencije garantuje pravo na privatni život, što su sudovi protumačili da uključuje pravo na fizičku autonomiju i integritet. Pravo na autonomiju znači da se prije provođenja bilo kojeg medicinskog postupka uvijek mora tražiti pristanak žene. Nepribavljanje pristanka krši član 8., a može prekršiti i zabranu neljudskog i ponižavajućeg postupanja prema članu 3. Nepružanje dovoljnih, objektivnih i nepristranih informacija za ženu da se informirano odluči također će kršiti član 8.