5. ZAŠTO SU LJUDSKA PRAVA BITNA ZA MATERINSKU NJEGU?

Temeljne vrijednosti ljudskih prava, dostojanstvo, autonomija i jednakost, često su bitne za način na koji se žena tretira tokom trudnoće i porođaja. Nepružanje odgovarajuće njege za trudnice, nedostatak poštivanja ženskog dostojanstva, narušavanje privatnosti, postupci provedeni bez pristanka, nepružanje odgovarajućeg ublažavanja boli bez medicinske kontraindikacije, davanje ublažavanja boli tamo gdje se to ne traži, nepotrebne ili neobjašnjive medicinske intervencije, nedostatak poštivanja ženskog izbora o tome gdje će se i kako dogoditi rođenje, može sve biti kršenje ljudskih prava i može dovesti do toga da se žene osjećaju degradirano i dehumanizirano.