O nama

Udruženje „BABY STEPS“ je osnovano u decembru 2017. godine i djeluje na području Bosne i Hercegovine. Osnovni ciljevi Udruženja su briga o pravima roditelja, budućih roditelja i djece, putem podizanja svijesti , informisanja i podrške, zatim zalaganje za poboljšanje statusa cijele porodice, uz saradnju sa svim relevantnim akterima, te konačno poticanje pozitivnih promjena u društvu i poboljšanju statusa roditelja i djece.

U okviru Udruženja postoje dva programa:

  • Sigurnost djece u saobraćaju
  • Trudnoća i porod.

Program Sigurnost djece u saobraćaju

Prvi program koji je pokrenut u okviru Udruženja jeste Sigurnost djece u saobraćaju, kojim se nastoji podići svijest o važnosti, ne samo korištenja, već i ispravnog korištenja autosjedalica.

Glavni uzrok smrti djece od 1 do 13 godina su povrede. A glavni uzrok povreda su saobraćajne nesreće. Istraživanja pokazuju da djeca u saobraćaju najviše stradaju kao putnici u automobilima.

Ako se pravilno koriste, autosjedalice smanjuju rizik smrtnih posljedica za 71% kod djece mlađe od godinu dana, za 54% kod djece od 1 do četiri godine. Korištenje adekvatnog sistema zaštite (autosjedalice i sigurnosnog pojasa) dvostruko smanjuje rizik smrtonosnih povreda kod djece od 4 do 8 godina.

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BIH nalaže obavezu korištenja autosjedalice ili bustera do 12 godine života. Međutim, i pored zakonske obaveze, u Bosni i Hercegovini je veliki broj djece koji se voze nevezani.

Opasnosti nekorištenja autosjedalica su enormne, dovoljno je reći potencijalno smrtonosne, ali i dalje država i društvo ne  upozoravaju na njih. Stoga se trudimo da kroz naše aktivnosti upozorimo roditelje, ali i društvo u cjelini o svim opasnostima i zaštitimo dječiji život. Zar ima išta važnije od spašavanja jednog malog tek započetog života?

“KO SPASI JEDAN ŽIVOT, KAO DA JE SPASIO CIJELI SVIJET!”

Program Trudnoća i porod

Uz to smo krenuli sa još jednim programom Udruženja – aktivnostima ka poboljšanju uslova porodilja u smislu humanijeg i ljepšeg porođaja, u skladu sa svjetskim preporukama. Programom se educiraju porodilje o svojim pravima, o mogućnostima, te im se kroz savjete stručnjaka nastoji olakšati i uljepšati samo porođajno iskustvo. Program se bavi fiziološkim porodom tj. svim nemedicinskim aspektima poroda i postpartuma. U fokusu rada imamo podizanje svijesti među porodiljama ali također i saradnju sa medicinskim osobljem u smislu organiziranja kontinuiranih edukacija u pravcu praćenja svjetskih preporuka strukovnih udruženja (npr. SZO, FIGO, ACOG, RCOG i sl.)

U sklopu programa za trudnoću i majčinstvo fokus je također u aktivnosti koji promovišu dojenje kao pravo djeteta na optimalan početak život uz optimalnu i nezamjenjivu ishranu – majčino mlijeko. Stope zastupljenosti isključivog dojenja i dojenja do druge godine života je daleko iza svjetskih preporuka u BiH što je rezultat opet nedostatka svijesti kod stanovništva, majki i očeva, porodica ali i stručnog, medicinskog osoblja. Aktivnostima koji pružaju objektivne i naučno zasnovane informacije pokušavamo razbijati mitove o dojenju koje dovodi do ovako niskih stopa dojenja i koje stvaraju nepovoljne okolnosti zajednice koja treba da podržava i podstrekuje dojenje kao pravo svakog novorođenčeta i djeteta.