Peticija – za omogućavanje pratnje na porodu

Peticija - prisustvo na porodu

Podaci će biti korišteni samo za potrebe ove peticije i neće biti prosljeđivani trećim licima, niti korišteni za promociju aktivnosti Udruženja.

Potpisivanjem ove peticije, zahtijevamo da se omogući pratnja na porodu svakoj porodilji, u svim porodilištima BiH, sa ciljem unaprijeđenja uslova poroda i borbe protiv korupcije. Pratnja na porodu podrazumijeva prisustvo oca djeteta ili druge osobe, po želji porodilje, tokom cijelog trajanja poroda.

Ovu peticiju upućujemo porodilištima i svim nivoima uprave i vlasti koji upravljaju i nadziru rad porodilišta, apelujući na uvođenje boljih mehanizama prijave, dokazivanja i sankcionisanja korupcije u porodilištima.

One Reply to “Peticija – za omogućavanje pratnje na porodu”

  1. Pingback: Periskopi

Comments are closed.