Peticija – za porodilišta bez korupcije

Peticija

Podaci će biti korišteni samo za potrebe ove peticije i neće biti prosljeđivani trećim licima, niti korišteni za promociju aktivnosti Udruženja.

Potpisujemo ovu peticiju jer vjerujemo da:

  • sve majke zaslužuju stručno i posvećeno osoblje i dostojanstven porod – bez „dodatnih troškova“
  • zdravstveni radnici su plaćeni za posao koji rade i uzimanje mita narušava etički kodeks profesije
  • korupcija vodi do ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, jer stvara nejednakost u tretmanu porodilja
  • primanje mita je krivično djelo koje treba biti na prepoznato, obeshrabreno i sankcionisano.

Ovu peticiju upućujemo svim nivoima uprave i vlasti koji upravljaju i nadziru rad porodilišta, apelujući na uvođenje boljih mehanizama prijave, dokazivanja i sankcionisanja korupcije u porodilištima.