4. ODAKLE POTJEČU LJUDSKA PRAVA?

Zakon o ljudskim pravima iz 1998. uključuje prava zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Konvencija utvrđuje minimalna prava koja sve evropske zemlje moraju poštivati. To znači da ako osoba vjeruje da su joj povrijeđena prava iz Konvencije, može podnijeti pravni zahtjev na sudovima u svojoj državi. Također postoji Konvencija o uklanjanju diskriminacije nad ženama, koja zabranjuje diskriminaciju u vezi s trudnoćom i zahtijeva pružanje zdravstvene zaštite za trudnice i dojilje.