24. KOJI JE PRAVNI STATUS PLANA ROĐENJA?

Plan poroda je izjava o preferiranom planu njege žene tokom poroda i postnatalno. On nema nikakav formalni pravni status, ali zdravstveni radnici trebali bi ga poštivati ako žena ne pristane na drugačiji plan njege. Plan poroda može se koristiti kao dokaz pristanka ili nedostatka pristanka ako žena kasnije ospori liječenje koje je primila. Ako je liječenje koje je žena zatražila u svom planu poroda klinički kontraindicirano (tj. postoje medicinski razlozi zbog kojih se liječenje ne pruža), treba joj reći razloge odbijanja pružanja liječenja. Pružatelji zdravstvenih usluga dužni su spriječiti patnju koja se može izbjeći, pa bi odbijanje ublažavanja boli ili drugi oblici potpore tokom poroda trebali razmotriti s obzirom na pojedinačne okolnosti svake žene, a ne samo na temelju bolničkih smjernica ili pravila.