25. MOGU LI ODLUČITI KAKAV ĆE TRETMAN IMATI MOJA BEBA?

Da. Saglasnost za bilo koji medicinski tretman ili postupak, uključujući primjenu lijeka, mora se tražiti od osobe koja ima ‘roditeljsku odgovornost’ za dijete. To uvijek uključuje bebinu majku. Ako roditelji odbiju liječenje svog djeteta, zdravstveni radnici trebaju poštivati njihovu odluku. Roditelje ne treba prisiljavati na pristanak na liječenje prijetnjom upućivanja na socijalne službe. Upućivanje treba primjeniti samo ako postoji rizik od značajne štete za bebu. U nekim okolnostima, uključujući ako se roditelji ne slažu oko liječenja, zdravstveni radnici mogu se obratiti sudu radi donošenja odluke kojom se proglašava da je liječenje u najboljem interesu djeteta i da ga treba provesti.