11. PRISTANAK NA LIJEČENJE

Baš kao i svi ostali, i trudnice imaju pravo donositi vlastite odluke o svom tijelu na isti način kao i svi ostali. Protiv zakona je pružanje liječenja trudnici ako ona na to ne pristane. To je pravno poznato kao davanje pristanka.

  • Osnovni principi – Svaka osoba ima pravo sama donositi odluke o svom tijelu. To je poznato kao načelo autonomije. Zaštićen je članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima.
  • Ljudska prava u materinskoj njezi – Trudnice imaju pravo donijeti autonomne odluke na isti način kao i bilo koja druga osoba i njihove se odluke moraju poštivati, bez obzira slažu li se zdravstveni radnici s njima. Načelo autonomije stvara zakonski zahtjev za traženjem pristanka osobe kad god joj se pruži bilo kakav medicinski tretman. Jedine iznimke od toga su u rijetkim slučajevima: bilo kada osoba nema sposobnost samostalnog donošenja odluka; ili u nuždi kada osoba ne može pristati zbog svog fizičkog stanja. Ako se ne dobije pristanak osobe, liječenje će biti protivno zakonu. Nepribavljanje pristanka također krši član 8. Evropske konvencije. Ako je šteta koja je posljedica toga ozbiljna, prekršit će član 3. Evropske konvencije o zabrani neljudskog i ponižavajućeg postupanja.