12. KADA JE NEOPHODAN PRISTANAK?

Pristanak je potreban za svaki medicinski postupak, bez obzira i ako je manji. Prije bilo kakvog ispitivanja ili istrage ili pružanja bilo kakve njege ili liječenja mora se zatražiti pristanak. Činjenica da ste u prošlosti pristali na određeni postupak ne znači da automatski pristajete na isti postupak. Pristanak se mora tražiti svaki put kada se provodi postupak. Ako se okolnosti promijene ili nove informacije postanu dostupne i kao rezultat promijene koristi ili rizici liječenja, tada treba tražiti novi pristanak. Ponekad zdravstveni radnik može zatražiti prethodni pristanak za liječenje problema koji bi se mogli pojaviti, sve dok ne možete dati novi pristanak. Iz tog će se razloga na obrascima za pristanak za carski rez često navesti i drugi postupci za koje se traži da ih ‘autorizirate’ u slučaju da postanu potrebni tokom operacije, a vi ne možete dati pristanak jer ste pod općom anestezijom ili niste u mogućnosti. Bilo koji postupak koji nije naveden na obrascu može se provesti samo ako će spriječiti smrt ili ozbiljnu štetu. U slučaju Konovalova protiv Rusije (2015.), Evropski sud za ljudska prava smatrao je da se mora tražiti pristanak žena za svu medicinsku njegu koja se pruža tokom poroda, a to je uključivalo i pristanak da studenti medicine budu prisutni tokom porođaja. Kao rezultat toga, svaka osoba koja pruža materinsku njegu trebala bi biti jasna o svom statusu i objasniti je li student/ica, tako da možete odlučiti želite li od nje/ga dobiti njegu ili ne.