10. ŠTA AKO SU VAM KRŠENA PRAVA?

Ako niste zadovoljni svojom njegom, možete podnijeti usmenu i pismenu žalbu nadležnom zdravstvenom radniku (npr.dežurnom ljekaru ili šefu klinike), bolničkom menadžmentu, kantonalnom ministarstvu zdravstva, ljekarskoj komori i sl. Ako želite zatražiti novčanu naknadu za zlostavljanje, obratite se advokatu koji je specijaliziran za predmete o medicinskoj nepažnji.