9. ŠTITE LI LJUDSKA PRAVA NEROĐENO DIJETE?

Ne. Nerođena djeca nemaju zasebno pravno priznanje prema Evropskoj konvenciji. Žene su slobodne donositi odluke protiv medicinskih savjeta i ne mogu biti prisiljene prihvatiti liječenje bez obzira govori li se da je to u interesu nerođenog djeteta ili ne. Ako pružatelji zdravstvenih usluga vjeruju da žena rizikuje zdravlje svoje bebe, mogu uputiti na socijalne službe. Međutim, prijetnja upućivanjem na socijalne službe nikada se ne smije koristiti za zastrašivanje, maltretiranje ili prisiljavanje žene da prihvati određenu medicinsku intervenciju za svoje dijete. Saglasnost koja se daje na temelju takve prijetnje ne daje se slobodno, a zdravstveni radnik može biti pravno odgovoran za nemar i kršenje člana 8. Evropske konvencije ako izvrše intervenciju i znaju ili bi trebali znati da pristanak nije slobodno dat.