34. PRAVO NA PRISTUP MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI

U svakom porodilištu postoji arhiva u kojoj se čuva dokumentacija i Vaše je pravo zatražiti na uvid dokumentaciju o svojem porodu. Možda će Vam ta dokumentacija pomoći da odgonetnete neke postupke, razriješite dileme, zacijelite rane ili da napokon saznate kako je doista tekao vaš porod.