31. PRAVO NA PRIVATNOST

Imate pravo na privatnost. Pokrijte se, obucite, zatvorite vrata i prozore, ugasite svjetlo, zamolite suvišne da napuste rađaonicu. Neka porodilišta, pogotovo pri velikim bolnicama, ujedno su i nastavne baze. Ako su u rađaonici prisutni studenti ili učenici koji su tu na praktičnoj nastavi, Vaš ljekar Vas mora upitati za dopuštenje da oni mogu prisustvovati Vašem porodu, asistirati kod neke pretrage/zahvata/intervencije ili vas fotografirati/snimati.