27. KAKO DONIJETI INFORMIRANU ODLUKU? METODA „BRAIN“

Metoda BRAIN (eng. mozak) je skraćenica nastala od prvih slova nekoliko riječi engleskog jezika (benefit, risk, alternative, intuition, nothing), a označava metodu koja Vam može pomoći prilikom donošenja odluka u saradnji sa zdravstvenim osobljem. Koristeći se tom metodom prikupit ćete dovoljno valjanih informacija na temelju kojih ćete moći odlučiti o tome želite li npr. pristati na neku pretragu tokom trudnoće, postupak ili intervenciju u porođaju i sl. Ta metoda može vam pomoći da zauzmete aktivnu ulogu u odlučivanju o vlastitom zdravlju i zdravlju svojega djeteta. Također vam možda pomogne u ostvarenju dvosmjerne komunikacije sa zdravstvenim osobljem u trudnoći, tokom poroda, ali i inače kada ste u prilici donositi odluke o svom ili djetetovu zdravlju. Prije nego Vas ljekar uputi na neki postupak ili Vam samo da uputnicu, dobro je upitati ga:

  • B = Benefit (dobrobit) – Koje su dobrobiti za Vas i za Vaše dijete ako pristanete na neku pretragu, postupak ili intervenciju? Hoće li Vam taj postupak donijeti određenu korist? Ako da, kakva je korist od tog postupka za Vas i Vaše dijete?
  • R = Risk (rizik) – Svaki lijek, svaka pretraga, postupak ili intervencija sa sobom, osim dobrobiti, nosi i određene manje ili veće rizike. Hoće li taj postupak imati nekih negativnih učinaka na Vas i Vaše dijete? Ako vam ljekar predloži indukciju, nije nevažno priupitati ga za moguće rizike, jer rizici mogu biti veći od moguće koristi pa Vam ta spoznaja može pomoći kod donošenja odluke.
  • A = Altenative (alternativa) – Pitajte ljekara šta se drugo može učiniti ako odbijete određeni postupak. Možda postoji zamjenska manje invazivna pretraga ili intervencija koja će dati iste ili slične rezultate.
  • I = Intuition (intuicija) – Ne umanjujte i ne odbacujte osjećaje koji Vas prate. To „nešto“ što osjećate, a ne možete opisati, nije nevažno i može vam pomoći kod donošenja odluke. Naučni dokazi, silna istraživanja, ljekarske preporuke i slično, možda vam postanu manje važne u odnosu na to kako se vi sami osjećate s nekom odlukom.
  • N = Nothing (ništa) – Ako razmišljate o tome da, uprkos prikupljenim informacijama, od predloženih postupaka ne prihvatite niti jedan, to ne znači da ta odluka ne nosi sa sobom određene posljedice. Posljedice mogu biti pozitivne ili negativne, manje ili veće. Upitajte ljekara šta će se dogoditi, tj. što možete očekivati ako ne poduzmete ništa i odlučite čekati. Nekada je to najbolje što možete učiniti.