14. KOJE PODATKE TREBAM DOBITI?

Morate dobiti podatke o bilo kojem predloženom postupku unaprijed. Podaci bi trebali pokrivati sve materijalne rizike, sve dostupne alternativne načine liječenja i rizike ako se ništa ne poduzme. Mora postojati istinski dijalog između ljekara i pacijenta, a procjena rizika mora biti specifična na osobine pojedinca. Statistike same neće utvrditi je li rizik značajan za određenog pacijenta. Naprimjer, rizik od komplikacija u budućoj trudnoći nakon rezanja mogao bi biti statistički mali, ali bio bi značajniji za ženu koja je željela imati više djece nego za ženu koja to nije učinila. Bolnice se ne mogu oslanjati samo na printane letke ili internetski materijal kako bi pružile relevantne informacije; između Vas i zdravstvenog radnika uvijek mora postojati lična komunikacija. Davanje obmanjujućih podataka o vašem zdravstvenom stanju ili predloženom liječenju ili nedavanje relevantnih podataka može značiti da pristanak nije valjan. Ako ne dobijete odgovarajuće informacije, zdravstveni radnik također može biti podložan za tužbu iz nehaja ako pretrpite štetu kao rezultat liječenja. Ako postavljate konkretna pitanja, zdravstveni radnik mora dati cjelovite, iskrene i objektivne odgovore. Strukovne smjernice savjetuju ljekare da potiču svoje pacijente da postavljaju pitanja.