Prijavi korupciju

ŠTA PRIJAVITI? 

Ukoliko ste bili svjedok traženja ili primanja mita i korupcije u porodilištu izvršite pismenu prijavu!

KAKO PRIJAVITI? 

Prijavu pripremite pismenim putem i uputite na zvanične adrese poštom. Izbjegavajte slanje e-maila ili telefonskih prijava jer se iste ne tretiraju kao zvanična prijava te najvjerovatnije neće rezultirati željenom reakcijom.

Prijavu možete podnijeti i anonimno. Urnek prijave možete skinuti ovdje, a urnek anonimne prijave ovdje.

KOME PRIJAVITI? 

Prijave za korupciju preporučujemo da pošaljete na više adresa odjednom:

  • Menadžmentu porodilišta
  • Kantonalnom ministarstvu zdravstva
  • Kantonalnoj ljekarskoj komori – etičkom odboru i još:
  • Zdravstvenim vijećima pri političkim strankama koje su aktivne u Kantonalnim skupštinama
  • Vijećnicima pojedincima za koje vjerujete da će se zalagati i pokretati inicijativu
  • Ombudsmenu za ljudska prava
  • Transparency International BiH.